...

بسمه تعالی

« تقویم آموزشی »

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

برگزاری انتخاب واحد

برای تمامی رشته ها

شنبه 5  بهمن

یک شنبه6 بهمن

 دوشنبه 7 بهمن

شروع کلاس ها

شنبه 12/11/1392

حذف و اضافه

یک شنبه 20/11/1392  و  دو شنبه 21/11/1392

آخرین مهلت حذف اضطراری

 

پایان کلاس ها

چهار شنبه 16/03/1393

شروع  و پایان امتحانات

شنبه 17/03/1393         لغایت     پنج شنبه 30/03/1393


مبلغ علی الحساب شهریه برای دریافت مجوز انتخاب واحد 3/000/000 ریال می باشد.

موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم-آموزش

1392/11/01

 

استفاده کنندگان از وام شهریه که در ترم جاری فارغ التحصیل شده اند برای انجام مراحل صدور دفترچه اقساط با امور مالی تماس بگیرند

انجام مراحل فراغت از تحصیل در روز های انتخاب واحد و حذف و اضافه انجام نمیگردد

 

اخذ درس معرفی به استاد از ابتدای اسفند ماه الی 10 خرداد ماه 93  امکانپذیر می باشد

 

آدرس پستی : استان فارس ، شهرستان جهرم , بلوار معلم ، خیابان 25 متری اندیشه

کد پستی : 65594 74177

تلفن های موسسه :  98 الی 2233094-0791

فکس :      2227802 -0791

  آدرس وب سایت : www.andishehj.ir   

گزارش تخلف
بعدی