لیست اطلاعیه های انتخاب واحد

از آدرس زیر استفاده کنید

آدرس www.andishehj.ir

 برای دستیابی به اخبار و اطلاعیه های انتخاب واحد به دو روش زیر عمل نمائید.

روش اول : از طریق لینک " اخبار ها و اطلاعیه ها " در سایت دانشگاه .

روش دوم : مستقیما در نوار آدرس مرورگر خود آدرس www.andishehj.persiangig.com  تایپ نمائید .

فایل راهمانی انجام انتخاب واحد اینترنتی ...  کلیک کنیدترم بندی (آرایش ترمی) دروس هر رشته :

کاردانی حسابداری ... کلیک کنید

کاردانی پیوسته حسابداری ... کلیک کنید

کاردانی مدیریت صنعتی ... کلیک کنید

کاردانی مدیریت بازرگانی ... کلیک کنید

کاردانی معماری ... کلیک کنید

کاردانی پیوسته معماری ... کلیک کنید

کاردانی مکانیک-نقشه کشی صنعتی ... کلیک کنید

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو ... کلیک کنید

کاردانی نرم افزار کامپیوتر ... کلیک کنید

کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر ... کلیک کنید

کارشناسی زبان و ادبیات عرب ... کلیک کنید

کارشناسی ناپیوسته حسابداری ... کلیک کنید

کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر ... کلیک کنید

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ... کلیک کنید


موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم-آموزش

1392/11/01

====================================================================

آدرس پستی : استان فارس ، شهرستان جهرم , بلوار معلم ، خیابان 25 متری اندیشه

کد پستی : 65594 74177

تلفن های موسسه :  98 الی 2233094-0791

فکس :      2227802 -0791

  آدرس وب سایت : www.andishehj.ir   

گزارش تخلف
بعدی